top of page

CURSOS

Taller Anual de Teatre Físic

En el teatre hi ha dues maneres d'actuar, des de la veritat orgànica de el personatge o des de la falsedat de l'actor. A vegades la línia és molt petita, però si podem arribar a entendre a el personatge, com es mou, com es relaciona amb el seu entorn, quin és el motor que ho mou, la dinàmica que arrossega, potser ens puguem acostar més a la realitat per expressar-la amb un cos aliè com és el nostre.

 

El teatre físic, no és una disciplina aliena, independent o alternativa, sinó tot el contrari. És una necessitat, és imprescindible per a un actor, ja que aquest no pot separar-se del seu cos en escena per actuar. Així mateix el cos, es converteix en l'eina indispensable per a l'actor, el punt de partida d'on neix l'actuació, la veu, el gest i el moviment que li donen vida a una escena.

Al taller entrenarem amb exercicis basats en la pedagogia de l'escola de teatre físic internacional de Jacques Lecoq per reeducar el cos i endinsar-nos en l'ampli món de l'gest i el moviment, sense deixar de banda la paraula, aspecte fonamental en aquesta pedagogia.

Al taller treballarem diferents aspectes de l'llenguatge físic per dotar d'eines suficients als alumnes per poder créixer com a actors, i per conèixer els nostres cossos i els dels múltiples personatges que podem arribar a fer. Tot orientat cap al muntatge d'una mostra final d'un text dramàtic, aplicant les bases apreses i els llenguatges estudiats al taller.

 

Treballarem amb:

 

 • Exercicis d'escalfament corporal.

 • Estiraments adequats a la pedagogia.

 • Llenguatge de tragèdia.

 • El cor i l'heroi.

 • Llenguatge de teatre d'objectes.

 • Treball dels quatre elements a nivell de moviment (foc, aigua, terra i aire).

 • Treball de materials en moviment a partir dels elements.

 • Mímica corporal i tècnica.

 • El control de l'espai i el temps en escena.

 • Treball dels 20 moviments de Lecoq.

 • La veu, com col·locar-la, escalfar, i adequar-la a el personatge.

 • Muntatge d'una peça dramàtica.

 

Tots els aspectes que es treballaran estaran orientats a la representació final i tindran una aplicació pràctica.

 

El curs l'impartirà Carles Sanchis, diplomat a l'escola internacional de teatre Berty Tovías de Barcelona on va treballar la metodologia de Jacques Lecoq. Carles també té el títol de el curs pedagògic impartit a la mateixa escola. (disponible cv sota demanda)

 

Preu: 35 € a l'mes

Places limitades: 15

 

Per reservar una plaça envia un correu a  cialatrinxera@gmail.com . (Actualment sense dates)

bottom of page